Psykolog og forfatter Inger Thormann har været konsulent ved film om Føtalt Alkoholsyndrom bl.a. Sårbare Sjæle grundet hendes viden om netop omsorg for børn født af narkomane og alkoholiserede mødre.

Inger Thormann. Født 16. februar 1942.

1963: Børneforsorgspædagog (socialpædagog)

1963-1967: Nebs Møllegård behandlingshjem.
1965-1966: Studieophold i USA. Cleveland international program.
1966-1967: Videregående uddannelse på Danmarks Sociale Højskole.
1973: Psykolog fra København universitet. Cand. Psych. Autoriseret af Psykolognavnet.
1973-1982: Ville Heises behandlingshjem for børn i skolealderen.
1982-2012: Skodsborg Observations og behandlingshjem for børn under skolealderen.
1998: Stiftet ”Dansk Institut for Spædbarnsterapi” sammen med psykoterapeut Inger Poulsen.
2000-2006: Medlem af Børnerådet, vedr. kompetenceområdet: ”Børn med særlige behov”.
2000-2013: Medlem af baggrundsgruppen i Psykiatrifondens Børn og Ungeprojekt.
Skodsborg Observations og behandlingshjem har modtaget to priser, nemlig ”Heinild Prisen” i 1996 og Gerda Prisen i 2002, begge for højt fagligt niveau i arbejdet med omsorgssvigtede børn.
Personligt har Inger Thormann modtaget Feminas Kvindepris i 2007 for arbejdet for ”at give alkoholskadede børn et bedre liv”.
Inger Thormann er udvalgt til at modtage årets pris 2014 fra fonden ”En god start i livet”, for hendes skelsættende arbejde for sårbare og omsorgssvigtede børn i Danmark.

Faglige specialeområder.

Behandling (terapi), undervisning og konsulentvirksomhed.
Medfødte alkoholskader. Omsorg og behandling. Omsorgssvigt.
Behandlingsarbejde i tværfagligt samarbejde på døgninstitutioner for børn under skolealderen.
Omsorg for børn født af narkomane og alkoholiserede mødre.
Spædbarnsterapi. Uddannelse og undervisning.
Supervision.

Udgivelser.

Fagbøger:
Børn i krise. En efterundersøgelse af udskrevne børn. Skodsborg 1990.
Hånden på hjertet. Omsorg for det lille barn i krise. Inger Thormann & Charlotte Guldberg. Hans Reitzels Forlag 1995.
Den nænsomme anbringelse. Inger Thormann & Charlotte Guldberg. Hans Reitzels Forlag 1998, 2001, 2012.
Med hjerte og forstand. De tidlige anbringelser. Inger Thormann & Charlotte Guldberg. Hans Reitzels Forlag 2003.
Medfødte alkoholskader. Omsorg og behandling. Inger Thormann. Hans Reitzels Forlag 2006.
De voksne børn. Omsorgssvigt og resiliens. Inger Thormann. Hans Reitzels Forlag 2009.
Omsorgssvigt. Kapitel i Gyldendals Psykologi Håndbog. Gyldendal 2005.
Oplevelser med sprog. Mening, nærvær og fordybelse i arbejdet med små børn på døgninstitution.
Kapitel i bogen: Sprogmiljøer i børnehøjde. Dansk Psykologisk Forlag, 2011.
Spædbarnsterapi. Inger Thormann & Inger Poulsen. Hans Reitzels Forlag. 2013.
Plejefamilie-Gaver og Opgaver. Forlaget Systeme 2014. Kapitel i bogen: Når plejebarnet er et spædbarn.

Børnebøger:
Hvor blir` du af mor? Inger Thormann. Hans Reitzels Forlag 1996.
Thomas og Peter flytter i plejefamilie. Inger Thormann. Hans Reitzels Forlag 1997.
Når mor og far drikker. Anna Rosenbeck & Inger Thormann. Hans Reitzels Forlag 2000.
Mor er psykisk syg. Anna Rosenbeck & Inger Thormann. Hans Reitzels Forlag 2006.
Når mor og far slår. Anna Rosenbeck & Inger Thormann. Hans Reitzels Forlag 2008.
Da Martins bedstefar døde. Anna Rosenbeck og Inger Thormann. Hans Reitzels Forlag 2009.

(Til de fire samtalebøger er udarbejdet en vejledning til arbejdet med det kriseramte barn.)

Kronik i Politiken, 17. februar 2003: Da Jacob ikke ville hjem. Inger Thormann.
Kronik i Berlingske, d. 26. januar 2006: Er Jimmy et barn til bortadoption? Charlotte Guldberg & Inger Thormann.
Kronik i Politiken, 1. juli 2006: Set gennem børns briller. Else Guldager, Inger Thormann & Klaus Wilmann.
Kronik i Politiken, 1. oktober 2011: Når kærlighed ikke er nok. Inger Thormann.
Kronik i Politiken, d.7. juni 2014: Hvorfor kan jeg ikke få min mor? (medforfattere: Benedicte Schilling, Ellen Ryg Olsen, Robert Olsen og Inge Bryderup.

Sårbare Sjæle“. Film af Anja Dalhoff om to unge med FADD. Psykologisk konsulent.

Forfatter og medforfatter til adskillige artikler i diverse fagblade.